İstihdam ne demek? İstihdam nedir? Tdk istihdam Anlamı

Arapça kökenli İstihdam kelimesi ne demek olduğunu merak edilmektedir. Para Nerde Ekibi olarak çok fazla kişi tarafından İstihdam Nedir sorusuna cevap vermek istedik. Bu yazımızda, İstihdam TDK Anlamı ve İstihdam Ne Demek sorusunun cevaplarını vereceğiz.

İstihdam kelimesi, günlük hayatta sözlü veya yazılı bir şekilde kullanılan bir terimdir. TDK tarafından anlamı, “Kişiyi Bir Görevde, Bir işte Kullanma” olarak tanımlanmıştır.

İstihdam Ne Demek

İstihdam Nedir? “İstihdam Etme” veya “İstihdam Edilme” özel sektör ve devlet kurumları tarafından sıkça kullanılmaktadır. Devlet daireleri ve Özel sektör tarafından yazışmalar, ilanlar ve haberler tarafından duyurulmaktadır.

İstihdam

İstihdam en genel anlamıyla emek arz ve talebinin karşı karşıya gelmesi ile ücretlerin ve çalışma koşullarının belirlendiği piyasadır. Emek piyasasına ilişkin olarak bilinmesi gereken iki temel kavram İstihdam Arzı ve talebidir.

istihdam ne demek? Para Nerde
istihdam Anlamı ? Para Nerde

İstihdam kelimesinin detayına girecek olursak; Kişileri bir göreve atamak, o iş alanında kullanmak anlamına gelmektedir. Aynı zamanda çalıştırmak, iş vermek anlamına girmektedir. Bu konu sadece yeni işe almalarda değil, kurumlar arası veya özel sektörler arası personel iş verme anlamına gelmektedir.

İstihdam talebi bir firmanın mal ya da hizmet üretebilmek için ihtiyaç duyduğu emek miktarıdır. Emek arzı ne demek diye sorarsanız, Emek arzı, Emek piyasasında sunulan emek miktarıdır. Emek piyasalarını diğer piyasalardan, kendine özgü niteliklerin daha iyi anlaşılması için eşitsizlik, bağımlılık, güvencesizlik, düzenleme gibi emek piyasası unsurlarının temel olarak bilinmesi önemlidir.

Emek Piyasalarını, Mal ve hizmet piyasaları gibi diğer piyasalardan ayıran belli başlı özellikler bulunur.

Bu özellikler

  • tek bir emek piyasasının olmayışı,
  • emeğin ve işverenin eksik bilgiye sahip olması,
  • Emek arzının heterojen olması,
  • istihdam ilişkisinin sürekli olması
  • emeğin pazarlık gücünü az olması
  • Emek piyasasında Grup ilişkilerini etkileyen birçok faktörün olması, biçiminde ele alınır.

Emek piyasalarının işleyişi ve etkilerini daha iyi analiz etmek için Emek piyasası unsurlarını ve emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özelliklerin yanı sıra kullanılan temel kavramların da bilinmesi önemlidir.

TDK – İstihdam Kelimesi Ne Demek

TDK - İstihdam Kelimesi Ne Demek - Para Nerde
TDK – İstihdam Kelimesi Ne Demek – Para Nerde

Türk Dil Kurumu (TDK İstihdam) sözlük anlamı insan kişilerin, bir işte yada görevde çalıştırılması veya kullanılması demektir. Bakınız TDK Sözlük İstihdam Anlamı

Para Nerdehttps://paranerde.net/
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi 1998 - 1999 yıllarında lisans eğitimine başladım. İktisat Bölümü, 2014 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans ve doktora düzeyinde de öğretim yaptım.

En Çok Okunanlar

Son Yazılar