Psikolog Maaşları Ne Kadar? Devlet ve Özel Sektör Psikolog Maaşları

Psikolog Maaşları diğer meslekler ile karşılaştırıldığında çalışmış oldukları sektörlere göre değişiklikler göstermektedir. Klinik Psikologların kazandığı maaş, devlet psikologlarının aldığı maaş ve özel hastane psikologların aldıkları psikolog maaşı birbirlerinden farklı olmaktadır. Bundan dolayı her psikoloğun maaşı ayrı ayrı incelenmelidir.

Psikolog Maaşları Kamuda Ne Kadar?

Psikologların aldığı kamuda maaş 657 kanununa göre hesap edilmektedir. Kamuda görev yapan psikoloğun maaşı, kademe ve dereceye göre hesaplanmaktadır. Devlette çocuğu olmayan ve bekar psikologların aldıkları maaş net olarak 4.775,68 TL’dir. Eğer psikolog evli ve çocuğu varsa bu psikoloğun maaşı net olarak 5.200 TL’dir. Hastanede çalışan psikologların maaşları döner sermaye ile birlikte yaklaşık 6.500-7.000 TL’ye kadar ulaşabilmektedir.

Psikolog Maaşları Özel Sektörde Ne Kadar?

Psikolog ne kadar maaş alır? Psikolog Ücretleri - Para Nerde
Psikolog ne kadar maaş alır? Psikolog Ücretleri – Para Nerde

Özel sektörde alınan psikolog maaşları özel klinik ya da özel hastanelerde çalışma koşulları farklı olduğu için maaşlarda büyük değişiklikler olmaktadır. Ayrıca maaşlar psikoloğun tecrübesiyle de artış göstermektedir. Özel hastanede çalışan deneyimi olmayan ve yeni başlayan psikologların maaşları net olarak 4.000 TL’dir.

Özel hastanede çalışan deneyimli psikologların maaşları ise 5.000 TL’den başlayarak 15.000 TL’ye kadar çıkmaktadır. Bu maaşlar psikologların tecrübesi, çalışma kapasitesi, faal olarak çalışma kapasitesi ve önceden çalıştığı hastaneler göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Klinik Psikolog Maaşları Ne Kadar?

Klinik psikolog maaşları aylık ücret tecrübe, çalışma süresi ve müşteri çekebilme yeteneğine bağlı olarak elde edilmektedir. Klinik psikologların aldıkları maaş mesleğe yeni başlayanlar için 4.000-4.500 TL arasında değişiklikler göstermektedir. Tecrübe ve müşteri potansiyeli yüksek olan klinik psikologların maaşı ise ortalama 5.000 TL’den başlayarak 15.000 TL’ye kadar farklılık göstermektedir.

Uzman Psikolog Maaşları Ne Kadar?

Uzman psikologların maaşı normal psikologlara oranla daha fazla olmaktadır. Uzman psikolog olabilmek için psikolog olarak mezun olup ardından yüksek lisansın tamamlanması gerekmektedir. Bundan dolayı uzman psikolog maaşı diğer psikolog maaşlarına oranla daha yüksek olmaktadır. Kamuda görev yapan uzman psikologların maaşları 7.000-7.500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Özel sektörde görev yapan uzman psikologların maaşları ise 6.000 TL’den başlayarak 15.000 TL’ye kadar ulaşabilmektedir.

Psikolog Maaşları Neye Göre Belirlenmektedir?

Psikolog Maaşları - Psikoloji Maaşları - Para Nerde
Psikolog Maaşları – Psikoloji Maaşları – Para Nerde

Psikolog maaşlarının belirlenmesi devlet ve özel sektörde farklılıklar göstermektedir. Kamuda çalışmaya başlayan psikologların maaşları kademeye göre belirlenirken özel sektörde çalışan psikologlarda deneyim ön planda tutulmaktadır.

Özel hastanelerde psikolog olmak için deneyimin ön planda tutulmasının yanında birçok kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Bu kriterlerin bulunması maaşlarda artış olmaktadır. Özel hastanelerde psikolog maaşının artması için etki eden faktörler şunlardır:

 • İngilizce veya farklı bir dil seviyesi
 • Unvan derecesi
 • Önceden çalışılan kurum referansları
 • Mezun olunan okul
 • Mezun olunan okuldaki derece
 • Meslekte deneyim ve tecrübe durumu
 • CV’de yer alan referanslar

Psikologlar Hangi Alanlarda Çalışabilmektedir?

Psikologlar Hangi Alanlarda Çalışabilmektedir? - Para Nerde
Psikologlar Hangi Alanlarda Çalışabilmektedir?
– Para Nerde

Psikologların çalışma alanları özel sektör ve devlet kurumları içinde değişiklikler gösterebilmektedir. İş imkanı ve yaygın çalışma alanlarına sahip olan psikologların çalışma alanları şunlardır:

 • Devlet okulları
 • Devlet hastaneleri
 • Özel okullar
 • Özel hastaneler
 • Özel muayenehaneler
 • Fabrika
 • Cezaevleri
 • Poliklinikler
 • Adli tıp servisleri

Psikolog Olmanın Şartları Nelerdir?

Psikolog olmanın koşullarının en başında Psikoloji bölümünden mezun olunması gerekmektedir. Bu bölümden mezun olan kişiler mesleği edinmiş olarak mezun olacakları için psikolog maaşı alabilmektedirler. Eşit ağırlık puan türüyle alım yapan Psikoloji bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Ancak bu 4 yıllık süreç her zaman yeterli görülmemektedir.

Klinik psikolog olabilmek için ise çeşitli alt dallardan birine yönelerek yüksek lisans eğitiminin tamamlanması gerekmektedir. Psikoloji bölümünü bitirmeyen kişiler ise, yüksek lisans ve doktoralarında okuduğu bölüme bağlı olarak psikolog olabilmektedirler.

SourceKaynak:
Para Nerdehttps://paranerde.net/
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi 1998 - 1999 yıllarında lisans eğitimine başladım. İktisat Bölümü, 2014 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans ve doktora düzeyinde de öğretim yaptım.

En Çok Okunanlar

Son Yazılar